Westland Fairtradegemeente is een feitDe gemeente Westland mag zich eindelijk Fairtradegemeente noemen. Op dinsdag 8 oktober kwam het verlossende bericht, vergezeld van een lovend juryrapport.

Initiatiefnemers voor de campagne waren de fracties van GroenLinks, Partij van de Arbeid en Aart van den Berg (Theater In Feite). Zij waren van mening dat het bij een gemeente als het Westland past om een Fairtradegemeente te zijn. En zij kregen gelijk. Vijf jaar is er gewerkt aan het behalen van het predicaat. Na een moeizame aanloopperiode is het aan een enthousiast en niet te stoppen team vrijwilligers gelukt om de gemeente te laten voldoen aan alle zes criteria die nodig zijn voor het behalen van de titel.

Er zijn voldoende bedrijven en organisaties gevonden die bereid waren Fairtradeproducten te gebruiken of te verkopen. Ook in de beide gemeentehuizen vindt u Fairtrade koffie en thee. Er is voldaan aan de eis van voldoende media-aandacht en het Westland is heel goed bezig op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. En last but not least, er is een lokale werkgroep actief. Allemaal voorwaarden waar een Fairtradegemeente aan moet voldoen.

Een grote klus is geklaard, maar het behalen van de titel is slechts het begin.
De werkgroep gaat door met haar werk onder het motto: ‘Heel het Westland Fairtrade’, want het gaat niet om ons, maar om de support voor boeren in ontwikkelingslanden, die door de verkoop van hun producten op de Westerse markt een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Eind oktober zal de officiële uitreiking van de titel plaatsvinden op het gemeentehuis.