De gemeente Westland wil een Fairtrade Gemeente worden. Westland streeft naar een wereld waarin iedereen een kans op ontwikkeling krijgt. Dat begint met een eerlijke prijs voor boeren en producenten in ontwikkelingslanden. Hierdoor zijn zij in staat om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren en te bouwen aan een toekomst voor hun bedrijf, familie en omgeving. Dit wordt ook wel duurzame armoedebestrijding genoemd.

Deze ambitie is ontstaan uit een motie die is opgesteld door Progressief Westland en mede was ingediend door de lokale partijen CDA, GBW en D66. Het college van Burgemeester & Wethouders heeft deze in november 2014 overgenomen. Inmiddels is het proces om een Fairtrade Gemeente te worden in volle gang. Bureau De Rode Draad, gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling- en marketing, begeleidt het proces om een officiële Fairtrade Gemeente te worden.

Wat houdt een Fairtrade Gemeente precies in?
Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat in een gemeente winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de lokale overheid samen werken aan meer eerlijke handel. Er is aandacht voor producten met het fairtrade keurmerk (Max Havelaar) en voor eerlijke producten die voldoen aan keurmerken van andere instanties zoals de World Fair Trade Organization, de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, FairWear en MadeBy.

De gemeente geeft natuurlijk het goede voorbeeld en gebruikt bijvoorbeeld fairtrade producten in de kantine. Bij voldoende deelname in de gemeente kan de titel aangevraagd worden. Wereldwijd zijn er ca. 1.250 Fairtrade Gemeenten verspreid over 24 landen. In Nederland zijn er momenteel 73 Fairtrade gemeenten en één Fairtrade Provincie (Utrecht).

De campagne
De Fairtrade Gemeente campagne streeft naar het vergroten van de vraag naar en het aanbod van fairtrade producten. Om te zorgen voor meer werkgelegenheid en betere leef- en werkomstandigheden van boeren en producenten in ontwikkelingslanden moeten er namelijk meer fairtrade producten verkocht worden. Ook in Nederland. De campagne stimuleert dit door ondernemers, werknemers, inkopers en consumenten met positieve aandacht en publiciteit te belonen voor hun keuze voor fairtrade.

Hoe wordt gemeente Westland een Fairtrade Gemeente?
Om de titel te verdienen, werkt de Westlandse gemeenschap aan zes campagnecriteria:

  1. Een werkgroep stimuleert fairtrade;
  2. De lokale overheid kiest fairtrade;
  3. Winkels en horeca verkopen fairtrade producten;
  4. Bedrijven en organisaties gebruiken fairtrade;
  5. Lokale (media)aandacht voor fairtrade;
  6. Stimuleer maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een onafhankelijke jury toetst of de gemeente voldoet aan deze criteria. Na groen licht van de jury, mag gemeente Westland zich een Fairtrade Gemeente noemen.

Meer informatie vindt u op FairtradeGemeenten.nl.