De gemeente Westland is een Fairtrade Gemeente.
Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat in een gemeente winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de lokale overheid samen werken aan meer eerlijke handel. Er is aandacht voor producten met het Fairtrade keurmerk (Max Havelaar) en voor producten die voldoen aan keurmerken van andere instanties, zoals de World Fairtrade Organization, Fairwear en Fair for Life.

De ambitie om Fairtrade Gemeente te worden is ontstaan uit een motie die was opgesteld door Progressief Westland en mede is ondertekend door de lokale partijen CDA, GBW en D’66. Het College van Burgemeester & Wethouders heeft deze motie in november 2014 overgenomen. Het heeft even geduurd, maar in november 2019 mocht de gemeente de titel dan toch in ontvangst nemen.

De campagne
De Fairtrade Gemeentecampagne streeft naar het vergroten van de vraag naar en het aanbod van Fairtrade Producten. Deze producten komen uit ontwikkelingslanden. Om te zorgen voor meer werkgelegenheid en betere leef- en werkomstandigheden voor boeren en producenten in ontwikkelingslanden moeten er namelijk meer Fairtrade producten verkocht worden. Ook in Nederland. De campagne stimuleert dit door ondernemers, werknemers, inkopers en consumenten met positieve aandacht en publiciteit te belonen voor hun keuze voor Fairtrade.
De campagne is actief in 36 landen en op 6 continenten. Meer dan 7 miljoen mensen wonen in een Fairtrade Gemeente. In Nederland zijn er momenteel 88 Fairtrade Gemeenten.

Meer informatie vindt u op FairtradeGemeenten.nl.